Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
Samutprakan Provincial Court
News
ศาลจังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์พระครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ หน้าบันศาลจังหวัดพระประแดง ศาลจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศาลยุติธรรมในภาค 1 ประจำปี 2566 ศาลจังหวัดสมุทรปราการร่วมแสดงความยินดีแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งในศาลอื่นและเกษียณอายุราชการในวาระ 1 ตุลาคม 2566 ประกาศศาลจังหวัดสมุทรปราการประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศศาลจังหวัดสมุทรปราการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดสมุทรปราการ (ระยะ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image