Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
Samutprakan Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

การทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับimage

การทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ

1. กฏหมายแก้ไข เกี่ยวกับการทำงานแทนค่าปรับ

2. ระเบียบ การกำหนดจำนวนชั่วโมงทำงานบริการ

3. ระเบียบ การกำหนดจำนวนชั่วโมงการทำงานบริ

VTR การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ

 


image เอกสารแนบ