Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
Samutprakan Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศศาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องพิจารณาคดี ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน (ออนไลน์) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

image เอกสารแนบ