ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
Samutprakan Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

อาคารศาลจังหวัดสมุทรปราการ, ถนน

ศรีสมุทร, ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ 10270โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-395-0612 , 02-395-4090 , 02-395-4951

โทรสาร  02-388-3863

 อีเมล์

smpc@coj.go.th

 

 Social

    

 

 

 

เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการ

Email :: Smpc@coj.go.th

งานเก็บแดง(แพ่ง) 02-395-4839
งานเก็บแดง(อาญา) 02-395-4838
งานสารบรรณ 02-389-5523
งานประชาสัมพันธ์ 02-395-0612
งานรับฟ้องแพ่ง 02-389-5517
งานอุทธรณ์ฎีกา 02-395-4837
งานหน้าบัลลังก์ 02-395-4828
งานเก็บสำนวนดำ 02-389-5521
งานการเงิน 02-395-4953