ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
Samutprakan Provincial Court

image

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

ส่วนช่วยพิจารณาคดี