ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
Samutprakan Provincial Court
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ