Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
Samutprakan Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศศาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี หรืออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับศาลขั้นต้น กรณีเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี รอบดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗image

image เอกสารแนบ