Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
Samutprakan Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานแปล (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานแปล (ภาษาอังกฤษ) ของสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบimage

image เอกสารแนบ