Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
Samutprakan Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศศาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อทำหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษา ด้านจิตสังคมประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ โครงการพัฒนาคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดในระบบศาล ภายใต้มาตรการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม (Diversion)image

image เอกสารแนบ