Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
Samutprakan Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

ศาลจังหวัดสมุทรปราการทำโครงการจัดตั้งคลินิก e-Filing หรือศูนย์ให้คำปรึกษาการยื่นและส่งคำคู่ความ และเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Consulting Center for e-Filing Service)image