ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
Samutprakan Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์ ประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ โครงการพัฒนาคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดในระบบศาล ภายใต้มาตรการเบียงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม (Diversion)

image เอกสารแนบ