ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
Samutprakan Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์

image เอกสารแนบ