ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
Samutprakan Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศศาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อปฏิบัติงานการพิจารณาคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม)

image เอกสารแนบ